Sıkça Sorulan Sorular

Vajinismus sadece duygusal bir problem midir ?
Sorunun esas nedeni ne olursa olsun aslından sorunun kaynağında fiziksel bir yan da bulunmaktadır

Pelvik Taban kasılması olayı istem dışı gerçekleşen fiziksel bir olaydır, başka bir ifade ile kadının kontrolü dışında gerçekleşen bir durumdur. Bu nedenle sorunun esas nedeni ne olursa olsun vajinismus'un belirgin, cinsel hayatı felce uğratan fiziksel bir yanı da bulunmaktadır. Bu aslında öyle bir sorundur ki fiziksel ve duygusal etkenler birlikte hareket ederler, bundan dolayı tedavi sürecinde iki konunun da irdelenmesinde ve birlikte çözümlenmesinde yarar vardır.

Vajinismusun nedenleri arasında duygular, geçmiş deneyimler veya korkuların olmasının yanında başka birçok etkenin baskın hale gelmesi de vajiinismusu tetikleyebilir. Tedavi sürecinde vajinismusun tamamıyla üstesinden gelmek için hem duygusal hem de fiziksel etkenlerin belirlenmesine dikkat edilmelidir.

Tedavinin fiziksel kısmında pelvik taban kaslarının nasıl kontrol edileceği veistemsiz kasılmaları ortadan kaldırmak için vücudun nasıl eğitileceği öğretilmektedir. Duygusal kısmında kadınların duygusal birikimleri arasından kötü ve sağlıksız hikayeleri ayıklayarak geçmişleri üzerinde kontrolü ele geçirmeleri sağlanır. Böylece kötü mesajlar ve durumlara olumlu çözümler bularak, kadınlar vajinismusa neden olan duygusal sorunların üstesinden gelmektedirler.