Sıkça Sorulan Sorular

Vajinismus'un görülme sıklığı nedir ?
Yaklaşık 10 kadından 1 tanesinde Vajinismus problemi görülmektedir

Genel olarak bakıldığında yaklaşık 10 kadından 1 tanesinde vajinismus problemi ile karşılaşılmaktadır. Ancak bu sayının daha da fazla olduğu düşünülebilir. Çünkü Vajinismus ile ilgili istatistikî bilgilerin toplanmasında aşağıda da belirtilen bir takım sıkıntılar bulunmaktadır.

 • Birçok kadın utancından veya üzüntüsünden sorununa çözüm aramamaktadır.
 • Bazı kadınlara yanlış teşhis konulmakta ve bu sorunları asla tam olarak çözülememektedir. Maalesef bu nedenle de bazı kadınlar kendilerini cinsellikten soyutlamaktadır.
 • Birçok sağlık kuruluşunda vajinal penetrasyon problemi ile ilgili istatistiki bilgiler tutulmamaktadır.

Aşağıda vajinismusun sıklığının daha iyi anlaşılabilmesi için bazı istatistiki bilgiler verilmiştir.

Vajinismus ile ilgili rakamlar

 • Vajinismus problemi yaşayan kadınların yüzde 80'i ve eşlerinin yüzde 90'ı evliliklerinden yeterince doyum aldıklarını ifade etmektedirler.
 • Vajinismuslu kadınların yüzde 57'si kocalarını bu konuda düşünceli ve kendilerine yardımcı, yüzde 15'i öfkeli ve saldırgan, yüzde 28'i tepkisiz olarak değerlendirmektedir.

Not: Aşağıda verilen rakamlar Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan istatistik sonuçlarıdır. Yaptığımız araştırmalar ve gözlemlerimiz doğrultusunda ülkemizdeki tahmini sonuçlar ve düşünceler de belirtilmiştir.

 • Amerikalı kadınların %60'ı ve erkeklerin %70'i 19 yaşına geldiklerinde en az bir kez bir cinsel ilişki yaşamışlardır.
  Ülkemizde bu oran hemen hemen aynıdır.
 • Cinsel olarak aktif olan kadınların yarısı ayda birkaç kez ilişkiye girerken, %30'u haftada iki-üç kez, %7'si ise dört kez ya da daha sık ilişkiye girmekte, %12'si ise senede ancak birkaç kez ilişkiye girmektedir. Tüm kadınların %3'ü ise ömürboyu hiç ilişkiye girmemiştir.
  Ülkemizde bu oran hemen hemen aynıdır.
 • Tüm hayatları boyunca amerikalı erkeklerin %7'si, kadınların ise %4'ünün homoseksüel bir ilişkiye girmiş oldukları tahmin edilmektedir.
  Ülkemizde bu oran daha düşüktür, ancak farklı cinsel bozukluklar söz konusudur.